از آنجائیکه همواره خدمات پس از فروش از اهمیت ویژه و بسزائی برخوردار بوده است ، این شرکت نیز با عنایت به این مطلب بخش خدمات پس از فروش خود را نیز به بهترین نحو ممکن جمع آوری نموده که این مجموعه مورد بازدید و تائید کارشناسان محترم وزارت بهداشت نیز گردیده است.
نگاهی به تعمیرگاه و افراد آن :
تجهیزات سرویس و پشتیبانی :
  1. دستگاه انرژی سنج لیزر که میتواند میزان تابش و پرتاب لیزر را مورد بررسی قرار دهد.
  2. تجهیزات مربوط به کالیبراسیون دستگاههای لیزر
  3. ابزار آلات دقیق سرویس مورد تائید کمپانیهای تحت نمایندگی.
  4. فضای فیزیکی مناسب.

کادر فنی :

  1. فوق لیسانس مهندسی پزشکی با 10 سال سابقه کار به عنوان سرپرست تعمیرگاه 1نفر و دارای گواهینامه تعمیرات از کمپانیهای تحت نمایندگی از کشورهای مربوط
  2. لیسانس مهندسی پزشکی با 5 سال سابقه کار به عنوان مهندس تعمیرکار 1 نفر و دارای گواهینامه تعمیرات از کمپانیهای تحت نمایندگی از کشورهای مربوطه.
  3. لیسانس مهندسی کامپیوتر نرم افزار با 12 سال سابقه کار به عنوان تعمیرکار 1 نفر و دارای گواهینامه تعمیرات از کمپانی تحت نمایندگی از کشورهای مربوط.

این شرکت عضو انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایران بوده و کلیه افراد مذکور دارای کارت اولویت پرواز جهت حضور به موقع در محل مربوطه برای رفع عیب دستگاه در کمترین زمان ممکن میباشد.
کلیه دستگاههای کمپانیهای تحت نمایندگی این شرکت دارای 2سال وارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش بوده و این شرکت به عنوان استانداردهای مربوط به سرویس و پشتیبانی و همچنین سرویسهای ادواری میباشد.
شما با یک تماس میتوانید از خدمات فنی این شرکت بهرمند شوید.